Профил

Продукти & услуги

   Корабостроене

   Корабно оборудване
      Люкови закрития
      Ro-Ro оборудване
      Товарно оборудване
      Палубни механизми
      Друго корабно оборудване

   Плаващи стоманобетонни съдове
      История
      Нови проекти

   Метални конструкции

 

 

© "Корабно машиностроене" АД, 2016

КОРАБНО МАШИНОСТРОЕНЕ АД, Варна, България

Профил


"Корабно машиностроене" АД е създадено през 1962 и оттогава е водещ производител на корабно оборудване в България.

Компанията се намира в гр.Варна и разполага с два основни роизводствени района с обща площ от 150000 кв.м. Закритите производствени цехове - основен приоизводствен корпус, цехове за механична обработка, сборка и т.н. - са с обща площ от над 18000 кв.м. Освен тях "Корабно машиностроене" АД разполага с две камери с общи размери 36*12м за бластиране и две камери с общи размери 36*12м за боядисване. Закритите камери за боядисване осигуряват подходящи условия за нанасянето на всички видове покрития, включително цинк-силикатни системи.

Системата за управление на качеството в "Корабно машиностроене" АД е сертифицирана по ISO 9001 от м.май 2001г. Първата сертификация е извършена от Bureau Veritas. Последната сертификация е извършена от RINA и системата за управление на качеството бе сертифицирана по ISO 9001:2008 – сертификат № 28653/13/S, валиден до м.февруари 2019.

"Корабно машиностроене" АД има типови одобрения за прилаганите заваръчни процеси, издадени от Germanischer Lloyd, Class NK, Български корабен регистър и други организации. Стриктното спазване на одобрените процедури гарантира качеството на крайния продукт.

Основните производствени дейности на компанията са:
- Производство на корабно оборудване: люкови закрития; кърмови/странични рампи, палубни панели, вътрешни врати за Ро-Ро кораби; товарно оборудване; палубни механизми; компоненти за задвижващи системи; стълби, мачти и други надстройки; корабни врати и илюминатори и др..
- Корабостроене, кораборемонт и конверсии
- Проектиране и строителство на плаващи стоманобетонни съоръжения: автопаркинзи, болници, хотели, плувни басейни, работилници и др.
- Изработка на стандартни и уникални метални конструкции за инфраструктурни проекти

ВАЖНО:
Считано от 04.12.2017г. Системата за управление на качеството в "Корабно машиностроене" АД е преработена в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 и е въведена в практиката на дружеството. Политиката по кзчеството можете да откриете на следния линк:
Политика по качеството